Blog

Fotokromizm Nedir?

Fotokromizm, bir kimyasal yapının iki farklı absorpsiyon spektrumu arasındaki tersinir renk değişimidir. Fotokromik bir malzeme UV ışığına maruz kalırsa rengi değişir. Fotokromizm, halka açma-kapama ve cis-trans izomerizasyonu gibi mekanizmalara dayanır. T tipi fotokromizm, fotokromik malzemelerin ısıtma veya görünür ışık yoluyla renkliden renksiz hale dönüştürülmesidir. P-tipi fotokromizm, fotokromik bir malzemenin renkli halden renksiz hale fotokimyasal dönüşümüdür. Bir fotokromik malzeme karanlıkta renksizse ve ultraviyole ışık altında renkleniyorsa buna pozitif fotokromik denir. Negatif fotokromizm ise fotokromik bir malzemenin karanlıkta renklendirildiği ve ultraviyole ışık altında renksiz hale geldiği bir tür fotokromizmdir.

Fotokromik boyaların kimyasal yapıları

Fotokromik maddeler bu şekilde ayrılabilir: cis/trans izomerizasyonu Heterolitik ve homolitik bağlar molekül içi hidrojen transferi molekül içi grup transferi elektronik aktarım perisiklik reaksiyon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir