Blog

Что Такое Хромизм?

Kroma, belirli faktörlere (sıcaklık, çözücü, pH vb.) bağlı olarak renkteki tersinir değişikliktir. İnorganik ve organik bileşikler, iletken polimerler ve farklı mekanizmalardan türetilen özellikler dahil olmak üzere birçok madde kromiktir. Olay, maddenin elektron yoğunluğundaki (özellikle π ve d elektron enerji seviyelerindeki) bir değişikliğe veya maddenin moleküler yapısındaki bir değişikliğe dayanmaktadır. Farklı faktörlerin etkisine bağlı olarak birçok renk bozulması mekanizması vardır.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.